Kotiseutu / Home in Tikkurila, Vantaa, FI

teoksen sijainti / location: Tikkurilan tori, Tikkurila, Vantaa, FI
valmistumisvuosi / ready: 2016
tilaaja / commissioned by: Vantaa Art Museum
landscape architecture: Maisemasuunnittelu Hemgård
quotations: Lauri Leppänen

Moniosainen teos Kotiseutu koostuu näkövammaisten kulkua ohjaavaan kiveykseen taiteen keinoin sijoitettavista lauseista, joista kumpuaa rakkaus kotiseutuun sekä 50-lukulainen romantisoiva suhtautuminen luontoon. Lauseiden sisältö viittaa Vantaan ympäristön jatkuvaan muutokseen. Valoaihe piirtyy torin kanteen antaen illuusion puun lehvästöstä. Teos sitoo puiston, toriaukean ja vesiaiheen vantaalaisen luonnon metaforaksi herätellen ajattelemaan paitsi kotiseutua, myös ihmisen jälkeä ympäristössä ja todellisen luonnon väistymistä kaupunkitilassa. Parkkihallin sisäänkäynneissä olevat P-kirjaimet valoaiheineen ovat osa Kotiseutu-teosta.Teoksen lauseet on käännetty kymmenelle nyky-Vantaalla yleisimmin puhutulle kielelle sekä pohjois-saameksi kertomaan Vantaasta monikulttuurillisena kaupunkina ja uutena kotina muualta muuttaneille.

Tekstit: Lainauksia Vantaata kuvaavan diasarjan kuvateksteistä 50-luvulta, kotiseutuneuvos Lauri Leppänen (1923-2015)

Home: 70 m of sentences sandblasted in stone describing Vantaa’s environment translated in ten most spoken languages in todays multicultural Vantaa, and Saame.
Customized lighting that draws the nonexistent trees on the ground.
P-signs with light art leading to underground parking.

LehtoedustaaIMG_9588_k.jpg PPohjoinen_9437_k.jpg PPohjoinen_ilta_9634_k.jpg Tikkurilan tori - katolta - kännykkäkuva kopio.jpg

Satakieli / Nightingale / Näktergalen VUODEN YMPÄRISTÖTAIDETEOS 2009
Public art project Satakieli / Nightingale 2009

teoksen sijainti / location: SEESAM, Pariisinkatu, Arabianranta, Helsinki, Finland
valmistumisvuosi: 2009
rakennuttaja/tilaaja / Commissioned by: Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Stiftelsen Svenska Blindgården, Samfundet Folkhälsan Architecture: Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy

Jalankulkuluiskan kaiteen lasiin on painettu Arabianrannassa kasvavan tervalepän oksistoa ja satakielen kullattuja silhuetteja. Luiskan alla risteilevän polun varrella olevan penkin päällä istuu kosketeltava pronssinen satakieli. Penkille istahtaessaan voi löytää lainauksen H.C. Andersenin sadusta Satakieli suurikokoisella tekstillä ja pistekirjoituksella kirjoitettuna. Taiteilija toivoo teoksen kannustavan lasta ja aikuista tai näkövammaista ja näkevää yhdessä jakamaan teoksen ja sadun herättämät ajatukset.

GILDED silhouettes of nightingales fly among the branches printed to glass panels on a 50 meter long pedestrian ramp. Under the ramp one finds a nightingale cast in bronze sitting on a bench by a stone path. A quotation of H.C.Andersens story ”Nightingale” is printed on glass, as well as on a bronze plate in Braille. The artist wishes that the work brings out thoughts and memories that a child and adult may share.

www.taik.fi/taikista/arabianrannan_taide/taide_asuinrakennuksissa_/latva_somppi_riikka.html

satakieli_1_detail.jpg satakieli_1.jpg Satakieli_2_kuva.jpg Satakieli_3_kuva.jpg satakieli_4_kaide.jpg